Koronavirüs Sonrası Eğlence Anlayışımız Değişecek Mi?

Karantinadan Sonraki Hayat: Canlı Müzik Koronavirüs Sonrası Bir Dünyada Hayatta Kalabilecek Mi? Hollanda, Avrupa’nın çoğu gibi, koronavirüs salgını sırasında karantinadayken, Ellister van der Molen en son konserini sıra dışı bir şekilde düzenledi. Amsterdam’daki bir apartman kompleksinin bahçesinde, organizatörüne bile tam bir buçuk metre uzakta durarak ve bütün izleyicileri balkonlarda toplayarak bu konseri gerçekleştirdi. Sosyal medya, COVID-19 … Devamını oku…

Aşk Beyinde Midir Yoksa Kalpte Mi?

Aşk Nedir? Aşk;  yüzyıllardır filmlere, kitaplara, şarkılara konu olan ve çocukluğumuzdan itibaren sıklıkla duyduğumuz bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelime olan aşk, başkasına karşı duyulan derin sevgi anlamına gelir. Sevgi türlerine dair ilk psikiyatrik çalışmayı, Sigmund Freud yapmıştır. Freud’a göre; sevginin her türlüsünün kaynağı cinselliktir. Biyolojik olarak sevginin, hormonlar ya da kimyasallar bakımından cinsellikten başka bir … Devamını oku…

Kariyer Süreçleri ve Psikoloji

Kariyer Süreçleri Nedir? Bireylerin, yaşamları boyunca devam eden; bilişsel, fiziksel, duygusal ve psiko-sosyal gelişimleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın sonucunda bireylerin duygu, düşünce, davranış ve olaylara karşı tutumları da değişkenlik göstermektedir. Kişiler açısından; seçtiğimiz meslek, çalıştığımız alan seçici ve belirleyici farklardır. Kariyer süreçleri, bireylerin iletişim örgülerinde de önemli ölçüde yer kaplar. Daha küçük yaşlarda büyüklerimiz tarafından; … Devamını oku…

Çocuklarda Öfke ve Agresyon Nedir?

Öfke ve Agresyon Nedir? Öfke; kişinin veya grubun engellenmesi sonucu oluşan saldırgan davranma eğilimidir. Agresyon ise kişi veya grubun şiddet, bağırma, protesto vb. davranışlarıyla gösterilir. Pasif agresyon ise öfkenin farklı bir zamanda, mekanda ve farklı bir şekilde gösterilmesidir. Öfke ise genelde doyurulmamış isteklere, karşılanmamış beklentilere verilen duygusal bir tepkidir. Öfke sağlıklı bir şekilde ifade edildiğinde, … Devamını oku…

Alışkanlık Değil Hastalık: Bağımlılık

Bağımlılık Nedir ? Bağımlı Kimdir ? Bağımlılık; TDK’ye göre kişinin kendi kendine yetememesi durumudur. Bu tanıma odaklandığımızda dahi bağımlılık sürecinin zannettiğimizden riskli olduğunu anlıyoruz.    Bağımlılık yaratıcı maddeleri düşündüğümüzde hepimizin aklına ilk sıralarda tütün ve ürünleri, alkol, kokain gibi maddeler gelir. Bu maddelerin ve daha birçoğunun (amfetamin, hallüsinojenler, opiyatlar, sedatifler…) yarattığı bağımlılığa ‘’madde bağımlılığı’’ denmektedir. … Devamını oku…

Eski Düşünceleri Derinden Sarsan Bir Çalışma

Cinsiyet Yalnızca Ataerkilliğin Bir aracı mıdır ? Yoksa Doğumdan Beri Kabullendiğimiz Bütünleşik Bir Algı Mı ? Eğer bilim insanları arasında süper starlar olsaydı, Judith Butler bunlardan biri olurdu. Butler, ‘kadın’ ve ‘erkek’ olgusunun sosyal yapılardan ibaret olduğu fikrinin bilinen öncülerinden. Şöyle söylüyor: “Cinsiyet düşüncesini yaratan şey cinse özgü davranışlardır ve doğrusu bu davranışlar olmadan cinsiyet … Devamını oku…

Cebimdeki Pusulam: Tecrübe

Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans. Türk dil kurumu tecrübeyi bu şekilde tanımlamış olsa da hepimiz için bir tanımı ve yeri var. Hayat, birikim, yaşanmışlıklar, yorgunluklar ve daha niceleri.  Tecrübe; karşımıza çıkan, kapımızı çalan ve gelmeye yakın olanların  toplamıdır aslında. En azından benim için bu anlama geliyor.   Tecrübelerimiz bizlere rehberlik eder. … Devamını oku…

Olmanın Doğası ve Varoluşçu Psikoterapi

Varoluşçuluk Felsefesi Nedir ? Varoluşçu psikoterapi konusuna geçmeden önce varoluşçu felsefeye değinmek gerekir. Varoluşçu felsefe esasen iradesi ve bilinci olan insanın, irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir felsefi anlayıştır. Varoluşçu felsefe, insanı bir nesneyi ele alır gibi ele alan ve yorumlayan yaklaşımlara tepki olarak; insanın biricik oluşu ile tanımlanması gereken … Devamını oku…

Acının Yakın Arkadaşı: Saldırganlık

Saldırganlık tanımı sosyal psikologlara göre, acı vermeye amaçlayan davranışlar bütünüdür. Saldırganlığı oluşturan bu acı fiziksel veya psikolojiktir. Saldırganlık bir eylemdir. Saldırganlığı; düşünmek ve tasarlamak bu kavramlara dahildir. Saldırganlık kişinin savunma, kendini ifade etme gücü veya şekli değildir. Günümüzde oldukça yaygın olan bu durumlar, maalesef geçerliliğini sürdürmekte ve gün geçtikçe artış göstermektedir.   Saldırganlık kabuk değiştirsede kendini … Devamını oku…

Premack İlkesi (Büyükanne Kuralı) Nedir ?

David Premack Kendisi büyüklerimizin yıllardır kullandığı “eğitim” tekniğini bilimselleştirmiş Amerikalı bir psikologtur. 1925 yılında Güney Dakota da doğan David Premack, deneysel psikoloji üzerine çalışmıştır. 1950 lerin ortasında şempanzelerle yaptığı deneylerle yeni teoriler geliştirmiştir. Bunlardan en önemlisi Büyükanne kuralı diye de bilinen Premack ilkesidir. Bunlara ek olarak arkadaşlarıyla beraber zihin teorisini ortaya atan ilk psikologlardandır.   … Devamını oku…