Kişilik Nedir ? Hayatımızda Etkili Olduğu Alanlar Nelerdir ?

Kişilik Nedir? Kişiliğin bir çok tanımı vardır. John Broadus Watson kişiliği “Bireyin alışkanlıkları toplamı.” olarak tanımlarken psikolog Mark A. May kişilik kavramını “İnsanların toplumda oynadığı çeşitli roller ve bu rollerin başkaları üzerinde yarattığı etkiler.” olarak tanımlar. Daha yaygın bir tanımını yapacak olursak kişilik her bireyin yaşamı boyunca kendine özgü düşünme,davranma ve hissetme biçimidir. Kişilik bireyin … Devamını oku…

Pedofili Bozukluğu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Pedofili Bozukluğu Nedir? Ergenlik öncesi,genel olarak 13 yaş ve altı çocuklara yönelik duyulan cinsel ilgi ve cinsel davranış eğilimi gösterilmesine pedofili bozukluğu denir.Bu rahatsızlığı taşıyan kişilere pedofil adı verilir. Pedofil kelimesi Yunanca kökenli olup,paid yani ‘çocuk’,paido-  ve -philia (normaldışı sevgi) anlamını taşımaktadır. Pedofili Bozukluğu Nasıl Oluşur? Pedofili hastalığı ya da bozukluğu, bireylerin kişisel hakimiyetsizlikleri ve geçmiş … Devamını oku…

En İyi Yapay Zeka Konulu 7 Film

Çoğu kişi zeki makinalar yapmanın düşünü kurmuş, bazıları da bunu gerçekleştirmiştir: araba montajı yapabilen robotlar, satranç oynayabilen ve büyük ustaları alt eden makineler… Eski mitlerin birçoğunda, düşünen makinelerinden, köle benzeri otomatlardan ya da bir kez yaratıldı mı kontrol dışına çıkan korkunç canavarlardan bahsedilir. Fütüristler, geçtiğimiz yüzyılda, makinelerin tüm angaryaları ortadan kaldırdığı ya da dünyayı ele … Devamını oku…

Asetilkolin Salınımı ve Eksikliğinde Ortaya Çıkabilecek Demanslar

Asetilkolin Nedir ? Asetilkolin ilk bulunan, nöronlar arası iletişimden sorumlu beyin kimyasalıdır.  Asetilkolin İngiliz bilim adamı Henry Hallet Hale tarafından 1914 yılında keşfedilmiştir fakat Alman farmakolog Otto Loewi , 1921 yılında kurbağa kalbinde yavaşlatıcı etkisi olan vagus sinirinin uyarılmasına bağlı olarak sinir ucundan salıverilen kimyasal bir maddenin başka bir ortamda yer alan başka bir kurbağa … Devamını oku…

Psikolojinin İlklerinden Biri: Walter Dill Scott

Walter Dill Scott Kimdir ? Psikoloji biliminin kurucularından Wilhelm Wundt’un öğrencisi olan Walter Dill Scott, 1 Mayıs 1869 yılında ABD’de dünyaya geldi. Wundt ile Leipzig Üniversitesi’nde çalışırken psikoloji biliminde kullanılan içgözlem metodlarını endüstri ve örgüt alanında uygulamak için ayrıldı. Scott, ABD’ye döndüğünde Wundt’tan öğrendiği içgözlemsel psikolojiyi reklamcılığa, çalışan seçimi ve yönetimine uyguladı. İş ve Örgüt … Devamını oku…

İş ve Örgüt Psikolojisi Nedir ? İş ve Örgüt Psikoloğu Ne İş Yapar ?

İş ve Örgüt Psikolojisi (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) Nedir? Psikoloji biliminin bir alt alanı olan iş ve örgüt psikolojisi ya da endüstri ve örgüt psikolojisi; iş ortamı, çalışanlar ve çalışma davranışları gibi alanlarda faaliyet gösterir. İş ve örgüt psikologları işletme ve endüstrinin her alanında yer almakla birlikte yaptıkları araştırma ve uygulamalar çok çeşitlidir. Bu alanda … Devamını oku…

Mobbing (İş Yerlerinde Psikolojik Taciz)

MOBBİNG NEDİR? İşyerinde psikolojik taciz anlamına gelen mobbing, çalışma yaşamının başlamasından itibaren meydana gelen, ancak açığa çıkarılmayan hatta bilinmezden gelinen bir konu olmakla beraber günümüzde tüm dünyada en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Sosyoekonomik düzeyin etkisi olmamakla beraber her işyerinde ve her cinsiyetin maruz kalabileceği bir sorundur. Mobbing kavramı eşit düzeydeki çalışanlar başta olmak üzere, … Devamını oku…

Serotonin Eksikliği Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

SEROTONİN NEDİR? Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin aslında sinir hücreleri arasındaki iletişimden sorumlu bir nörotransmitterdir. Canlı, mutlu ve zinde görünmenin temelinde serotonin vardır. Serotonin eksikliği ne gibi sorunlara yol açar? sorusuna akla gelen ilk cevap insanda can sıkıntısı ve karamsarlık oluşturmasıdır. Ancak bilinenin aksine mutluluk hormonu değildir. Zevkin, mutluluğun ana kaynağı limbik sistemdir, limbik sisteme zevk … Devamını oku…

Ruhsal Hastalıklarda Damgalanma (Stigmatizasyon)

Ruhsal hastalıklarda damgalanma, ruh sağlığı açısından hasta teşhis edilen insanların bulunduğu çevre ile uzun süreli olumsuz etkileşim içinde olmasına denir. Damgalanmanın farklı çeşitleri bulunmaktadır; türüne göre damgalanma, kişiye olumsuz sonuçlar doğurabilir. Her şeyden önce damgalanmanın etkisiyle hastalığa olumsuz etki eden faktörlerin kaldırılabilir olduğunu bilmek gereklidir. Toplum tarafından ruhsal hastalıklar ile ilgili yanlış bilinen ve halk … Devamını oku…

Parkinson Hastalığı Nedir Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Parkinson Hastalığı Nedir? Dopamin üreten sinir hücrelerinin hasara uğraması sonucu ortaya çıkan hastalık parkinson hastalığı adını alır. Normal bir insan beyninin belli bölgelerinde dopamin üreten beyin hücreleri bulunur. Dopamin beyin kabuğunun altında kalan substabsiya nigra adlı belli bir bölümde yoğun halde bulunur. Dopamin substansiya nigra ile vücut hareketlerini kontrol eden diğer beyin bölgeleri arasında sinirsel … Devamını oku…