Bağımlılık ve Alışkanlık Üzerine

  ’İptilanın her türlüsü kötüdür, narkotik ister alkol, ister morfin, ister idealizm olsun.’’ Carl Jung, 1960 İnsanlar bağımlılıkları temel olarak uyuşturucu maddeler kapsamında düşünür. Oysa insanların bağımlı olduğu veya olabileceği maddelerin listesi fazlasıyla uzundur. Bağımlı olma potansiyeli taşıyan maddeler içerisinde alkol, kokain gibi uyarıcılar, opiyatlar, halüsinojenler, marihuana, barbitüratlar ve tütün ürünleri sayılabilir.   Bağımlılık, bir … Devamını oku…

Olmanın Doğası ve Varoluşçu Psikoterapi

Varoluşçuluk Felsefesi Nedir ? Varoluşçu psikoterapi konusuna geçmeden önce varoluşçu felsefeye değinmek gerekir. Varoluşçu felsefe esasen iradesi ve bilinci olan insanın, irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir felsefi anlayıştır. Varoluşçu felsefe, insanı bir nesneyi ele alır gibi ele alan ve yorumlayan yaklaşımlara tepki olarak; insanın biricik oluşu ile tanımlanması gereken … Devamını oku…

Acının Yakın Arkadaşı: Saldırganlık

Saldırganlık tanımı sosyal psikologlara göre, acı vermeye amaçlayan davranışlar bütünüdür. Saldırganlığı oluşturan bu acı fiziksel veya psikolojiktir. Saldırganlık bir eylemdir. Saldırganlığı; düşünmek ve tasarlamak bu kavramlara dahildir. Saldırganlık kişinin savunma, kendini ifade etme gücü veya şekli değildir. Günümüzde oldukça yaygın olan bu durumlar, maalesef geçerliliğini sürdürmekte ve gün geçtikçe artış göstermektedir.   Saldırganlık kabuk değiştirsede kendini … Devamını oku…

Kaygı Bozukluğu ile Baş Etmede Alternatif Yollar

Kaygı Bozukluğu Nedir ? Kaygı yani anksiyete hayatta kalmamız için aslında gerekli bir duygudur. Bu duygu yerinde ve yeterli olduğu zaman bizim problemlerle başa çıkmamızda, sorumluluklarımızı yapmamızda, bir iş için harekete  geçmemizde yardımcı olur. Çünkü kaygı bize bir tehdit için harekete geç, savunmaya geç sinyali verir. Buna doğal anksiyete denir ve günlük hayattaki problemlerle başa çıkmamız … Devamını oku…

Premack İlkesi (Büyükanne Kuralı) Nedir ?

David Premack Kendisi büyüklerimizin yıllardır kullandığı “eğitim” tekniğini bilimselleştirmiş Amerikalı bir psikologtur. 1925 yılında Güney Dakota da doğan David Premack, deneysel psikoloji üzerine çalışmıştır. 1950 lerin ortasında şempanzelerle yaptığı deneylerle yeni teoriler geliştirmiştir. Bunlardan en önemlisi Büyükanne kuralı diye de bilinen Premack ilkesidir. Bunlara ek olarak arkadaşlarıyla beraber zihin teorisini ortaya atan ilk psikologlardandır.   … Devamını oku…

Sevilen Birinin Kaybı: Kayıp ve Yas

Sevilen birinin ya da sevilen bir şeyin kaybıyla baş etmek, yaşamın en büyük zorluklarından biridir. Çoğu zaman, kaybın acısı çok zor olabilir. Şok, öfke, inançsızlık, suçluluk ve derin üzüntüye kadar her türlü zor ve beklenmedik duygular yaşanabilir. Kaybın acısı fiziksel sağlığınızı da bozabilir. Uyumayı, yemek yemeyi ve hatta mantıklı düşünmeyi zorlaştırabilir. Bunlar, önemli kayıplara verilen … Devamını oku…

Grup Nasıl Oluşur ? Grupların Özellikleri ve İşlevleri Nelerdir ?

Hayatımız boyunca farklı insanlarla aynı ortamlarda bulunur ve etkileşim içinde oluruz. Bizler karşıdaki insanlara bağımlıyken onlar da bizlere bağımlıdır. Bazen kalabalıklar halinde bazen de gruplar şeklinde hayatımızı idame ettiririz. Günlük yaşamda sıkça kullandığımız ve Sosyal Psikoloji’nin önemli inceleme konularından olan grup, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde (2019), “küme”, “görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip” anlamlarına … Devamını oku…

Bir Müzisyenin Beyni: Beyaz ve Gri Madde Yapılarındaki Farklılıklar

Gündelik yaşamımızda çok sık kullandığımız müzik kavramı; algı, hareket, sosyal kavrama, performans, duygu, hafıza ve son olarak öğrenme gibi tüm bilişsel süreçleri aktif hale getiren bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir müzik sesi duyduğumuz anda meydana gelen işitsel bilgi sürecinin devamında vücut hareketleri belirli bir tepki oluşturur ve bu müzikal algı bir çok işlemsel adımdan … Devamını oku…

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir ? Paranoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir ? Paranoid kişilik bozukluğu genellikle erken erişkinlikte başlamakta ve genel olarak çevrelerine güvensiz ve kuşkucu/şüpheci olarak yaklaşmaktadırlar. Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler çevrelerine kuşkuyla yaklaştıkları için biri ona kendisinde ruhsal bir bozukluk olduğunu söylese bile  inanmazlar ve bunu onu kandırmak için söylendiğini bile düşünebilmektedirler hatta cümlelerin içinden gizli anlamlar çıkarmaya çalışacaktırlar. Bir … Devamını oku…

Bilişsel Psikoloji, Popüler Çalışma Alanları, Bellek Çalışmaları ve Öğrencilere Tavsiyeler | Prof. Dr. Sami Gülgöz ile Özel Röportaj

Prof. Dr. Sami Gülgöz Kimdir ? 1962 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Sami Gülgöz, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dört yıl Auburn Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılında Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başlamıştır. Burada 2001 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör olduktan sonra 2008 yılında bu … Devamını oku…