Ergenliğe Giren Çocuğa Nasıl Davranılır?

Ergenlik Nedir? Ergenlik; fizyolojik ve duygusal açıdan gelişmelerin görüldüğü çocukluktan ergenliğe geçiş dönemidir. Ergenlik döneminde olan bireylerde ciddi açıdan farklılıklar görülmeye başlar. Ergenlik döneminde ruhsal açıdan farklılıkların görülmesi belirgin rol oynamaktadır. Bu dönem üç evreden oluşmaktadır: Ön Ergenlik Orta Ergenlik İleri ergenlik Ön Ergenlik: 9-13 yaşları arasında görülmektedir. Bireyde hızlı büyüme atağı gözlemlenir. Ergenlik dönemindeki bireyde … Devamını oku…

Sanat Terapisi Nedir?

Sanat terapisi, bir sanat eğitmeni ve bir terapistten oluşmaktadır. Bu iki kişinin birlikte çalışması, tedavinin sanatla sürdürebilmesi için önemli bir koşuldur. Sanat ile tedavi etme yöntemi 20.yüzyılın ortalarında Avrupa ve ABD’de ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca 1940 yıllarında ABD’de farklı bir alan olarak da yerini almıştır. Sanatın yaratıcı gücünü kullanarak her yaşta ki bireylerin fiziksel, ruhsal … Devamını oku…

Çocuklarda Öfke ve Agresyon Nedir?

Öfke ve Agresyon Nedir? Öfke; kişinin veya grubun engellenmesi sonucu oluşan saldırgan davranma eğilimidir. Agresyon ise kişi veya grubun şiddet, bağırma, protesto vb. davranışlarıyla gösterilir. Pasif agresyon ise öfkenin farklı bir zamanda, mekanda ve farklı bir şekilde gösterilmesidir. Öfke ise genelde doyurulmamış isteklere, karşılanmamış beklentilere verilen duygusal bir tepkidir. Öfke sağlıklı bir şekilde ifade edildiğinde, … Devamını oku…

Oyun Sadece Oyun Değildir

Çocuklar günlerinin neredeyse tamamını oyun oynayarak geçirir. Oyun oynamak tam anlamıyla nedir? Hangi davranışlar oyun olarak adlandırılmalıdır? Peki oyun oynama davranışı sadece çocukların boş zamanlarını doldurmaya  yarayan bir araç mıdır? Ebeveynler olarak çocuğun oyununu ne kadar karışılmalı? Oyun Nedir? Oyun öncelikle çocuğun isteyerek başlattığı, bitirdiği ve süreç içinde keyif aldığı davranıştır. Çocuğun bir sorumluluk altında … Devamını oku…

İnsanların Oynadığı Oyunlar ve Transaksiyonel Analiz

Transaksiyonel Analiz Nedir ? İnsanların süreğen hayatları içinde başka insanlarla ilişki kurması elzemdir. Her insan dünyaya ilk geldiği gün, aslında yüzyıllardır süregelen bir kültür, bir toplum yapısı, bir evrimsel kurallar kodlamasının içine doğar. İnsan olmayı canlı olmaktan spesifikleştiren şey, iletişim ihtiyacı ve kendiliğin içselleştirilmiş bilinç türlerine sahip olmaktır. Buna bağlı olarak günlük hayatımız içinde kurduğumuz … Devamını oku…

Çocukla Danışma: Çocuk Ne İster, Ebeveyn Ne Anlar ?

Çocukla Danışma Nedir ? İnsan sosyal bir canlıdır. Var olmak için üremeye ve nesilden nesile aktarılmaya ihtiyaç duyar. Bu aktarımın en başarılı örneği çocuktur. Çocuk, ailenin yapı taşıdır. Çocuğu büyütmek, geliştirmek ve bir kimlik kazandırmak ebeveynin var olan rollerinden bir tanesi olup, bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için hayata hazırlar. Bu hazırlık sürecinde ebeveynlere düşen roller oldukça … Devamını oku…

Edimsel Koşullanma

Öğrenme, deneyim veya yaşantı sonucunda davranışta ya da davranış repertuarında meydana gelen görece sürekli değişiklik olarak tanımlanmaktadır (Terry, W. S., çev., 2018). Bir diğer öğrenme türü olan klasik koşullamadan farklı olarak edimsel koşullanma öğrenme, davranış ve sonuç arasındaki bağın öğrenilmesidir ve yapılan davranış ortaya çıkan sonuç için araçtır.   Edimsel Koşullamanın Tarihçesi   Edward Lee Thorndike … Devamını oku…

Okul Korkusu ve Baş Etme Yöntemleri

Okul Korkusu Nedir ? Hayatın akışı içerisinde karşılaştığımız değişimler, birçok bilinmezliği beraberinde getirir. Bilinmezliğe bakış açısı bireyden bireye farklılık gösterse de çoğunlukla belli bir düzeyde tedirginlik içerir. Bu tedirginlik, derecesine göre korku ya da fobi olarak kendini gösterebilir. Yetişkin bireyin bilinmezliğe karşı duyduğu tedirginlik, okul öncesi dönemdeki bireyin bilinmezliğe karşı duyduğu tedirginlikten çok daha azdır. … Devamını oku…

Kişiliğe Psikodinamik Bakış Açısı

Kişilik bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünüdür. Bireyin değer yargılarını gösteren karakter ve doğuştan gelen kalıcı özelliklerini belirten mizaç ile karıştırılmamalıdır. Kişilik hakkında birçok açıklama mevcut olması kişiliğin bilimsel olarak tam anlamıyla ölçülememesinin bir sonucudur. İnsanın gelişim sürecinde doğuştan getirdikleri ile sosyal ve kültürel kaynakların etkileşimi kişiliğin tuğlalarını birer birer dizmeye başlar. … Devamını oku…

Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı

Jean Piaget bir kişinin yaşam sürecinde bilişin nasıl geliştiği konusunda yaptığı tutarlı ve felsefi  çalışmalarıyla öne çıkan ve bu konuda kendisinden sonrakilere  ufuklar  açmış bilişsel gelişim  kuramı adlı kuramı  ortaya koymuştur.  Bu öncü çalışmalar sonucunda zihinsel gelişim denince ilk  akla gelen Jean Piaget  ve onun kuramıdır. Piaget’e göre bilişsel gelişim beynin ve sinir sisteminin olgunlaşması ve … Devamını oku…