Kişilik: Mizaç ve Karakter

Kişiliğin Tanımı/Özellikleri Kişilik kelime anlamı olarak bireyin toplumsal yaşam içinde edindiği alışkanlıkların ve davranış biçimlerinin tümü olarak tanımlanır. Yani kişilik; kişinin özünü oluşturan, kişiyi kişi yapan özelliklerdir. Bir insanı ele aldığımızda kişilik yapısı onu diğerlerinden ayırıcı bir özelliğe sahiptir. Kişinin kendisine özgü davranış ve tutumların, duygu ve düşüncelerin bütünüdür. Senemoğlu (2004), kişiliği ‘ Bireyi başkalarından … Devamını oku…

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Psikopati Nedir ?

Antisosyal Kişilik Bozukluğu aldatıcı ve saldırgan davranış yoluyla, vicdan azabı ya da bağlılık söz konusu olmadan başkalarının hakkını sürekli olarak ihlal ve gözardı etme eğilimleridir. Psikopati ise 1980 yılında DSM-III’te yayınlanana kadar Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASKB) yerine kullanılmıştır. Empati eksikliği, şişirilmiş ya da kibirli bir kendini övme, söz cambazlığı ve yüzeysel etkileyicilik gibi duygulanımsalözelliklerin karşılığı “Psikopati” olarak tanımlanmıştır. … Devamını oku…

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir ? Paranoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir ? Paranoid kişilik bozukluğu genellikle erken erişkinlikte başlamakta ve genel olarak çevrelerine güvensiz ve kuşkucu/şüpheci olarak yaklaşmaktadırlar. Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler çevrelerine kuşkuyla yaklaştıkları için biri ona kendisinde ruhsal bir bozukluk olduğunu söylese bile  inanmazlar ve bunu onu kandırmak için söylendiğini bile düşünebilmektedirler hatta cümlelerin içinden gizli anlamlar çıkarmaya çalışacaktırlar. Bir … Devamını oku…

Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Hakkında Psikolojik Bilgiler

Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedir ? Narsistik kişilik bozukluğu kişilik bozuklukları içerisinde genellikle genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik bağlamlarda da ortaya çıkabilen bir bozukluktur. Narsistik kişilik bozukluğunun en çok görülen ve en önemli belirleyici olan tanı ölçütü ise muhteşemlik duygusudur. Bazı araştırmacılar bu muhteşemlik duygusunun altında aslında bireyin oldukça kırılgan ve tutarsız bir benlik değeri duygusunun yatmakta … Devamını oku…

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Bazı yerlerde histerik kişilik bozukluğu olarak geçmekte ve Dsm-5’te ise histriyonik kişilik bozukluğu olarak geçmekte olan histrionik kişilik bozukluğuna sahip olan insanlarda belirgin bir şekilde olayları aşırı dramatize ederek dikkat çekmeye çalıştıklarını görebiliriz. Bu bozukluğun iki anlamı olduğu öne sürülür ve hangisinden türediği tartışması halen sürmektedir; biri Eski Yunancada histerian kelimesinin  karşılığı olan “rahim” anlamı … Devamını oku…

Saplantı-Zorlantı Bozukluğu’na Sahip Olduğumu Nasıl Anlayabilirim ?

Saplantı-Zorlantı Bozukluğu Nedir ? Saplantı-Zorlantı Bozukluğu görüldüğü bazen dönemsel çoğunlukla sürerlilik gösteren ve kişinin hayatını son derece etkileyen Obsesif Kompulsif Bozukluk dünyada yaygınlık bakımından 4.sırada görülen ruhsal bir bozukluktur. Saplantı(Obsesyon) irade dışı gelen, kişinin mantığına ters düşen, tekrarlayan düşünceler, itkiler ve imgelerdir. Kişi bu düşüncelerin akla aykırı olduğunun bilincindedir. Bazılarımız bu ve benzeri deneyimleri geçici olarak yaşarken … Devamını oku…

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) | Takıntı Hastalığı

 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) NEDİR? Günlük yaşamımızda aklımıza tekrar tekrar gelen ve bizi belirli bir şekilde davranmaya zorlayan bazı düşünceler ve bunun devamında yaptığımız bazı davranışlar vardır; kara kedi görünce saçımızı çekmek, merdiven altından geçmemek, kahvaltıda yenen zeytinin tek sayıda olması gibi. Bunlar aşırıya kaçmadıkça normaldir. Peki aşırı nedir ve sorun nerede başlar? Sorun, bu … Devamını oku…

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Borderline Kişilik Bozukluğu Borderline kişilik bozukluğu psikoz ve nevroz arasında bir yerde olduğu düşünülmüş ve 30-40 yıl önce tedavisinin olmadığı varsayılan bir bozukluktu. Fakat terapilerin gelişmesiyle tedavi edilebilir bir hastalık olduğu kanısına varıldı. Genellikle ergen ve genç yetişkinlerde görülürülen bu bozukluk hayatı aşırı uçlarda yaşama, sağlıklı bir zihinsel değerlendirme yapamama gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Bunlara … Devamını oku…

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (Çoklu Kişilik Bozukluğu)

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Nedir ? En genel tanımıyla dissosiyatif kimlik bozukluğu kişinin bilinç düzeyinde iki veya daha fazla fakat birbirinden oldukça farklı kişiliklere sahip olması ve bu kişiliklerin çoğunlukla birbirinden haberdar olmaması hastalığıdır. Kişinin cinsiyeti,yaşı,yaşam tarzı,görünümü oldukça farklılık gösterebilir. Kişi kadınken erkeğe dönüşebilir bunu ses tonuyla ve görünümüyle destekleyebilir. Ya da 25 yaşındayken 5 yaşında … Devamını oku…