Kişilik: Mizaç ve Karakter

Kişiliğin Tanımı/Özellikleri Kişilik kelime anlamı olarak bireyin toplumsal yaşam içinde edindiği alışkanlıkların ve davranış biçimlerinin tümü olarak tanımlanır. Yani kişilik; kişinin özünü oluşturan, kişiyi kişi yapan özelliklerdir. Bir insanı ele aldığımızda kişilik yapısı onu diğerlerinden ayırıcı bir özelliğe sahiptir. Kişinin kendisine özgü davranış ve tutumların, duygu ve düşüncelerin bütünüdür. Senemoğlu (2004), kişiliği ‘ Bireyi başkalarından … Devamını oku…

Oyun Sadece Oyun Değildir

Çocuklar günlerinin neredeyse tamamını oyun oynayarak geçirir. Oyun oynamak tam anlamıyla nedir? Hangi davranışlar oyun olarak adlandırılmalıdır? Peki oyun oynama davranışı sadece çocukların boş zamanlarını doldurmaya  yarayan bir araç mıdır? Ebeveynler olarak çocuğun oyununu ne kadar karışılmalı? Oyun Nedir? Oyun öncelikle çocuğun isteyerek başlattığı, bitirdiği ve süreç içinde keyif aldığı davranıştır. Çocuğun bir sorumluluk altında … Devamını oku…

Gestalt Terapi Yöntem ve Teknikleri

Gestalt Terapi Nedir ? Gestalt, Alman kökenli bir sözcüktür. Dilimize tam olarak çevrilemediği için tam karşılığı yoktur. Bütünlüğü ifade eder. Gestaltçı görüş; psikolojik olaylara, bir bütün olarak yaklaşılmasının; parçalardan daha farklı ve daha anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. İnsanların öğrenmesi, duyumlaması gibi birçok kavram bu bütünlüğün içerisindedir. Fritz PERLS, öğrenme hakkında ‘’Bir şeyin olduğunu keşfetmektir’’ der. … Devamını oku…

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Psikopati Nedir ?

Antisosyal Kişilik Bozukluğu aldatıcı ve saldırgan davranış yoluyla, vicdan azabı ya da bağlılık söz konusu olmadan başkalarının hakkını sürekli olarak ihlal ve gözardı etme eğilimleridir. Psikopati ise 1980 yılında DSM-III’te yayınlanana kadar Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASKB) yerine kullanılmıştır. Empati eksikliği, şişirilmiş ya da kibirli bir kendini övme, söz cambazlığı ve yüzeysel etkileyicilik gibi duygulanımsalözelliklerin karşılığı “Psikopati” olarak tanımlanmıştır. … Devamını oku…