Edimsel Koşullanma

Öğrenme, deneyim veya yaşantı sonucunda davranışta ya da davranış repertuarında meydana gelen görece sürekli değişiklik olarak tanımlanmaktadır (Terry, W. S., çev., 2018). Bir diğer öğrenme türü olan klasik koşullamadan farklı olarak edimsel koşullanma öğrenme, davranış ve sonuç arasındaki bağın öğrenilmesidir ve yapılan davranış ortaya çıkan sonuç için araçtır.   Edimsel Koşullamanın Tarihçesi   Edward Lee Thorndike … Devamını oku…

Okul Korkusu ve Baş Etme Yöntemleri

Okul Korkusu Nedir ? Hayatın akışı içerisinde karşılaştığımız değişimler, birçok bilinmezliği beraberinde getirir. Bilinmezliğe bakış açısı bireyden bireye farklılık gösterse de çoğunlukla belli bir düzeyde tedirginlik içerir. Bu tedirginlik, derecesine göre korku ya da fobi olarak kendini gösterebilir. Yetişkin bireyin bilinmezliğe karşı duyduğu tedirginlik, okul öncesi dönemdeki bireyin bilinmezliğe karşı duyduğu tedirginlikten çok daha azdır. … Devamını oku…

Kleptomani (Çalma Hastalığı) Nedir?

Kleptomani yani çalma hastalığı insanlarda engellenmesi çok zor olan sürekli bir şeyi çalmalarına sebep olan dürtünün getirdiği bir hastalık durumudur. 150 yıldan uzun bir süredir varlığı bilinir. Tam anlamıyla hırsızlık hastalığı olarak algılamak doğru değildir. Bu kişiler  bir  yere gittiklerinde (Bu market, mağaza, arkadaşlarının evi vb. olabilir.) ihtiyaçları olmasa bile kendilerini ordaki gereksiz şeyleri çalmak … Devamını oku…

Flört Şiddeti

Flört şiddeti kapsamında çevremizdeki partnerlerde gördüğümüz veya kendi ilişkilerimizde başımıza gelen bir takım sorunları saymak mümkündür. Flörtlerimizde partnerimizin bize yahut bizim partnerimize uyguladığımız bilinçli veya bilinçsiz şiddet olabilir. Flört şiddetini kısa ve genel şöyle açıklayabiliriz: İkili ilişkilerde bir tarafın daha baskın olup karşısındaki kişiyi isteyerek veya istemeyerek istismar etmesi, kısıtlanması ve aşağılamasına flört şiddeti denir. … Devamını oku…

Yapay Zeka Nedir ? Yapay Zeka ve İnsan

Yapay zeka, insan beynini sınırlı alanlarda yakalamak için kullanılan bilgisayarlardır. Bu durum, bilgisayar devriminin bir sonucudur; bu sayede sistemler entelektüel olarak gelişmiş, akılcı bir şekilde davranabilme ve çevreyi gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde yorumlayabilme becerisine sahip olmuştur. Yapay zeka, her bilim adamı ya da matematikçiyi düşünme biçiminden daha iyi performans göstermesini sağlar. Bu, uzmanlık … Devamını oku…

Panik Atak Nedir ? Panik Atak Hakkında Psikolojik Bilgiler

Panik Atak Nedir ? Panik atak, özellikle son yıllarda sıklıkla kullanılan bir sözcük olmakla beraber, artan popülaritesi sebebiyle hakkında yanlış bilgilendirmeler ve kulaktan kulağa yayılan tedavi yöntemleriyle aşılmaya/önlenmeye çalışılan bir psikolojik rahatsızlıktır. Ancak bilinenin aksine, panik atak tek başına psikiyatrik bir hastalık veya tanı değildir. Panik atak rahatsızlığının en temel özellikleri içerisinde aniden ortaya çıkmasıdır … Devamını oku…

Obezitede Psikolojik ve Davranışsal Faktörler

Obezite fiziksel bir problem olduğu kadar psikolojik bir problemdir. Psikolojik meseleler sadece obezite gelişiminin belirtisi olarak değil ayrıca devam eden kilo kontrolleriyle mücadele ediyorlar. Obezitenin psikolojik yönleri çok önemli olduğu için psikolojik değerlendirmeler ve müdahaleler bariatrik cerrahi kullamını da içerek obezite tedavisine yönelik multi-disipliner bir yaklaşımın ayrılmaz parçası olmuştur.   Obezitenin Psikolojik Risk Faktörleri Yeme bozukluklarının ve obezitenin etiyolojik … Devamını oku…

Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Hakkında Psikolojik Bilgiler

Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedir ? Narsistik kişilik bozukluğu kişilik bozuklukları içerisinde genellikle genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik bağlamlarda da ortaya çıkabilen bir bozukluktur. Narsistik kişilik bozukluğunun en çok görülen ve en önemli belirleyici olan tanı ölçütü ise muhteşemlik duygusudur. Bazı araştırmacılar bu muhteşemlik duygusunun altında aslında bireyin oldukça kırılgan ve tutarsız bir benlik değeri duygusunun yatmakta … Devamını oku…

İyi Hissettiren İlaç: Plasebo Nedir ?

Plasebo etkisinin günümüzde sıklığı fazla ve insanlar üzerindeki etkisi oldukça yaygındır. Adının ve etkilerinin ne olduğu tam olarak tarif edilemese de hemen hemen herkes için bir anlamı, dürtüsel bir yanı ve psikolojik olarak nasıl yansıdığı veya kabul edildiği bilinmektedir. Plasebo etkisinin halk arasında ‘iyilik beklentisi’ veya ‘iyi olma/hissetme hali’ olarak karşımıza çıksa da toplum üzerindeki merkezsel bir … Devamını oku…

Duygusal Zeka Kavramı ve Duygusal Zekanın Bileşenleri

  ‘’Duygusal zeka duyguları anlama, yönetme ve kullanmayla ilgili yetenekleri sınıflandırmaya yarayan tasnifleyici bir çerçevedir.’’ (P. Salovey ve J. Mayer, 1994)   Duygusal zeka kavramının geçmişi, 1990 yılında yayımlanan bilimsel bir makaleye ve Daniel Goleman’ın Duygusal Zeka (1995) kitabına dayandırılır. Daniel Goleman kitabında, duygusal zekanın gücünü, varlığının önemini vurgulamakta ve yoksunluğu durumunda ise pek çok … Devamını oku…