Histrionik Kişilik Bozukluğu

Bazı yerlerde histerik kişilik bozukluğu olarak geçmekte ve Dsm-5’te ise histriyonik kişilik bozukluğu olarak geçmekte olan histrionik kişilik bozukluğuna sahip olan insanlarda belirgin bir şekilde olayları aşırı dramatize ederek dikkat çekmeye çalıştıklarını görebiliriz. Bu bozukluğun iki anlamı olduğu öne sürülür ve hangisinden türediği tartışması halen sürmektedir; biri Eski Yunancada histerian kelimesinin  karşılığı olan “rahim” anlamı … Devamını oku…

Genel Adaptasyon Sendromu: Hans Selye

Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre “ruhsal gerilim” anlamına gelen stres, her insanda kendini farklı şekilde gösterebilen birtakım bedensel tepkilere neden olur. Stres olarak yorumlanan bir durum karşısında limbik sistem, ardından da hipotalamusun kontrolündeki otonom sinir sistemi ve hipofiz bezi uyarılır. Son olarak burada oluşan elektriksel ve kimyasal iletiler adrenal bezlere ulaşarak kortikosteroidleri(kortizol) ve katekolominleri (dopamin, … Devamını oku…

Flynn Etkisi Nedir ?

Psikoloji alan yazınının en tartışmalı konuları arasında yer alan Flynn etkisi, insanların IQ puanlarının her yeni kuşakta yaklaşık 4-6 puan ilerlediğine dair bir inanıştır. Flynn etkisine göre anne babanız, kendi anne babalarından daha parlaktı, çocuklarınız da sizden daha parlak olacaklar. Her 10 ya da 15 yılda bir, ulusal IQ düzeyinde bir sıçrama görüyoruz.   Flynn … Devamını oku…

Sigmund Freud ve Oedipus Karmaşası

Sigmund Freud Kimdir ? Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856 yılında orta halli bir Yahudi yün tüccarının ikinci evliliğinden meydana gelmiştir. Henüz 4 yaşındayken ekonomik bulanım sebebiyle ailesiyle Viyanaya yerleşti. Latince,Fransızca ve İngilizcenin yanında kendi çabalarıyla İbranice, İspanyolca ve İtalyanca da öğrenerek, 6 lisan bilen Avusturyalı nörologdur. Üniversite yıllarında Yahudi düşmanlığıyla karşılaşması sonucu arkadaş çevresi tarafından … Devamını oku…

Beden Dismorfik Bozukluğu Nedir ?

Beden dismorfik bozukluğu ya da BDB Bozukluğu kişinin gerçekte olmayan dış görünümüyle ilgili kurguladığı kusurlar sonucu ortaya çıkan rahatsızlıktır. İtalyan hekim Enrico Morselli tarafından 1800 yıllarında tıbbi tanı haline gelmiştir. İlk olarak ”Spartanın en çirkin kadını” olarak anılan Dysmorphia’dan esinlenerek dismorfofobi olarak adlandırılan bu bozukluk sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biridir. Daha önceki yıllarda DSM-IV’de Somataform Bozukluklar‘a dahil edilen BDB, şu … Devamını oku…

Saplantı-Zorlantı Bozukluğu’na Sahip Olduğumu Nasıl Anlayabilirim ?

Saplantı-Zorlantı Bozukluğu Nedir ? Saplantı-Zorlantı Bozukluğu görüldüğü bazen dönemsel çoğunlukla sürerlilik gösteren ve kişinin hayatını son derece etkileyen Obsesif Kompulsif Bozukluk dünyada yaygınlık bakımından 4.sırada görülen ruhsal bir bozukluktur. Saplantı(Obsesyon) irade dışı gelen, kişinin mantığına ters düşen, tekrarlayan düşünceler, itkiler ve imgelerdir. Kişi bu düşüncelerin akla aykırı olduğunun bilincindedir. Bazılarımız bu ve benzeri deneyimleri geçici olarak yaşarken … Devamını oku…

Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı

Erik Erikson; Freud ve Anna Freud ile çalışıp, onlardan psikanaliz dersleri almış Amerikalı bir psikologdur ancak Freud’un cinsel gelişime verdiği öneme kıyasla sosyal etkileşime daha çok değinmiştir. Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı‘na göre insan gelişimi; biyolojik, psikolojik ve toplumsal süreçlerle birlikte açıklanmaktadır.    Psikososyal Gelişim Kuramı‘na göre her birey, bebeklikten başlayıp hayat denen yolda ilerlerken bir … Devamını oku…

Uyma Davranışı ve Uyma Davranışını Etkileyen Faktörler

Uyma davranışı hayatımızı birçok yönden etkileyen önemli bir kavramdır. Bir başkasının esnerken sizin de esnediğinizi, mutlu birinin yanındayken daha mutlu hissettiğinizi veyahut depresyonda olduğunu söyleyen bir bireyin yanında içinizin daraldığını ve en önemlisi de belki bir başkası yapıyor diye kendi davranış ve düşüncelerinizi değiştirmenizin sebebini hiç düşündünüz mü? Sayılan örnekler uyma davranışı içerisine girmektedir. Genel olarak … Devamını oku…

Depresyon Gizliliğini Tetikleyen 9 Önemli Faktör

Günümüzde çoğu insan içinde bulunduğu depresyonu farketmeden yaşamlarına devam etmektedir. Kişilerin yaşadıkları isteksizlikler, yaptıkları işten keyif alamama süreçleri depresyonu fark edememe sebeplerinden biri olup depresyon gizliliği rahatsızlığını ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanısıra süreklilik belirtmeyen,kısmi iç sıkıntılar depresyonla karıştırılmamalıdır. Bu karışıklığı önlemek için göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir ? 1-Günlerce devam eden sıkıntılı ruh hali Depresyon gizliliği … Devamını oku…

Otizm Nedir ? Otizm Belirtileri ve Tedavi Süreci

Otizm Nedir ? Otizm, beynin anne karnından başlayan gelişim sürecindeki bir bozuklukla ilişkilendirilen önemli bir beyin hastalığıdır. Günümüzde her bin kişiden 6’sını etkilemekte ve erkeklerde 4 kat daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte otistik kız çocuklarında otistik erkek çocuklarına oranla beyinden hasar ve düşük IQ(zeka düzeyi) gibi ciddi  yetersizliklerin  görülme olasılığı daha yüksektir. Erkek çocuklarda ise … Devamını oku…