Sirkadyen Ritim Nedir?

Gün içerisinde kendinizi belirli saatlerde daha fazla yorulmuş veya uykunuz gelmiş gibi hissettiğiniz oldu mu? İngilizcesi “circadian rhythm” olan bu terim, başta hayvanlar ve bitkiler olmak üzere birçok tek hücreli canlılarda da bulunur ve canlıların fiziksel, zihinsel ve davranışsal değişikliklerinin günlük bir döngüsü olduğunu ifade eder. Sirkadiyen ritimlerin çalışmasını inceleyen bilim dalına da kronobiyoloji  denir. … Devamını oku…

Ya Bilinç Önceden Geliyorsa ? | Bilinç Nedir ?

  Sinirbilimin, beyin işleyişleri ve bilinç deneyimi arasında geniş bir korelasyon saptama başarısına rağmen hala beyin ve bilinç ilişkisine dair çözümlenemeyen en azından bir soru var: “Neden bilinçli deneyimlere sahibiz?”   Zihin-beden boşluğu arasında köprü kurmak, perspektifimize köklü bir değişim yaratabilir.   Asıl sorun şu ki karar verme ve duyusal işleyişlerin mevcut olduğu ancak bilinçli deneyimlere … Devamını oku…

Öğrenme ve Algının Günümüze Yansımaları

Yapılan araştırmalar, beynin çok gelişmiş bir sistem olduğunu göstermiştir. Beyin bilgileri “kullan veya kaybet” yöntemine göre hareket ettirmeyi tercih eder. Bu hareketin gerçekleşebilmesi için beyinde herhangi bir sorunun olmaması gerekir. Eğer herhangi bir sorun varsa beyin o soruna özgü, bir sinir bağlantısı geliştirmeyecektir. Bu sürecin gelişmesi ve ilerlemesi en temel basamaktan başlar ve zamanla ilerler. İlerleyebilmesi … Devamını oku…

Bir Müzisyenin Beyni: Beyaz ve Gri Madde Yapılarındaki Farklılıklar

Gündelik yaşamımızda çok sık kullandığımız müzik kavramı; algı, hareket, sosyal kavrama, performans, duygu, hafıza ve son olarak öğrenme gibi tüm bilişsel süreçleri aktif hale getiren bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir müzik sesi duyduğumuz anda meydana gelen işitsel bilgi sürecinin devamında vücut hareketleri belirli bir tepki oluşturur ve bu müzikal algı bir çok işlemsel adımdan … Devamını oku…

Bilişsel Psikoloji, Popüler Çalışma Alanları, Bellek Çalışmaları ve Öğrencilere Tavsiyeler | Prof. Dr. Sami Gülgöz ile Özel Röportaj

Prof. Dr. Sami Gülgöz Kimdir ? 1962 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Sami Gülgöz, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dört yıl Auburn Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılında Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başlamıştır. Burada 2001 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör olduktan sonra 2008 yılında bu … Devamını oku…

Acını Hissediyorum: Empati’nin Sinirbilimi

Bir arkadaşımızın kâğıtla elini kestiğini görmek olsun ya da bir çocuk mültecinin fotoğrafına bakmak, farketmez; başkasının acısını gözlemlemek, sanki bizim başımıza geliyormuş gibi, bize derin bir üzüntü ve sıkıntı hissettirebilir. Geçmişte bu durum basitçe empati, başkalarının hislerini tecrübe edebilmek şeklinde açıklanmış olabilir; fakat son 20 yılda, sinirbilimciler beynin birbirine bağıntılı olma duygusundan sorumlu olan belirli … Devamını oku…

Nöropazarlama ve Nöropazarlama Teknikleri

Nöropazarlama Nedir ? Nöropazarlama (Neuromarketing) , nörolojik bulgular doğrultusunda pazarlama tekniklerinin değiştirilip, geliştirildiği bir alandır. Klasik pazarlama tekniklerinin giderek yetersiz ve etkisiz hale gelmesini ve piyasada rekabetin had safhada olmasını göz önünde bulundurunca insanın ekonomik davranışlar sergilerken karar alma süreçlerini etkileyen biyolojik mekanızmarın anlaşılması son derece önem arz etmektedir. Böylece daha etkili pazarlama teknikleri geliştirilmiştir. … Devamını oku…

İyi Hissettiren İlaç: Plasebo Nedir ?

Plasebo etkisinin günümüzde sıklığı fazla ve insanlar üzerindeki etkisi oldukça yaygındır. Adının ve etkilerinin ne olduğu tam olarak tarif edilemese de hemen hemen herkes için bir anlamı, dürtüsel bir yanı ve psikolojik olarak nasıl yansıdığı veya kabul edildiği bilinmektedir. Plasebo etkisinin halk arasında ‘iyilik beklentisi’ veya ‘iyi olma/hissetme hali’ olarak karşımıza çıksa da toplum üzerindeki merkezsel bir … Devamını oku…

Duygusal Zeka Kavramı ve Duygusal Zekanın Bileşenleri

  ‘’Duygusal zeka duyguları anlama, yönetme ve kullanmayla ilgili yetenekleri sınıflandırmaya yarayan tasnifleyici bir çerçevedir.’’ (P. Salovey ve J. Mayer, 1994)   Duygusal zeka kavramının geçmişi, 1990 yılında yayımlanan bilimsel bir makaleye ve Daniel Goleman’ın Duygusal Zeka (1995) kitabına dayandırılır. Daniel Goleman kitabında, duygusal zekanın gücünü, varlığının önemini vurgulamakta ve yoksunluğu durumunda ise pek çok … Devamını oku…

Chomsky ve Skinner’ın Gözünden Dil Kavramı

Eski çağlardan beri iletişimin insan ve hayat için ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayızdır. İnsanların mağaralarda yaşadıkları dönemden bu yana birbirlerine hem tehlikeleri hem de yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan yemek, su veya barınma gibi önemli konularda edindikleri bilgilerleri aktarabildikleri için insan ırkı günümüze kadar devam etmiştir. Bu iletişimin en güçlü aracı ise dildir. … Devamını oku…