Benlik Kavramıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler

Benlik kavramı, yalnızca sosyal ve davranışsal bilimlere değil, insanın kendini tanıma yolculuğuna da konu olmuş, üzerinde yaygın olarak çalışılmış bir kavramdır. Benlik konusunda, Eflatun zamanlarına kadar uzanan günümüzde de halen varlığını sürdüren tartışmalar mevcuttur. Ancak tabii ki benlik probleminin dayandığı, doğulu yazarların ilgilerinin bulunduğu bir öncesi de vardır. Çünkü benlik, anlamı itibariyle dinamik bir kavramdır. Günümüze kadar süregelen bu tartışmaların … Devamını oku…

Toplumsal Düzeni Nasıl Sağlarız? Hofstede’nin Kültürel Boyutlarına Bir Bakış

Kültür nedir? Fransızcadan dilimize geçen kültür kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde (2019) tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan maddi ve manevi değerler ile bu değerleri oluşturmada, gelecek kuşaklara aktarmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlanmıştır. Geert Hofstede göre kültür; bir grubu veya bir insan kategorisini birbirinden ayıran zihnin … Devamını oku…

Kendini Keşfetmek

  “Kendinden bahsetmeni isteseydim bana neler anlatırdın?”   Nereden başlasam dediğinizi duyar gibiyim. Bu ve buna benzer bir soruyla karşılaştığımızda genellikle sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Peki kendimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Acaba tanıyor muyuz yoksa tanıdığımızı mı zannediyoruz?   Kendimizle ilgili birçok fikre sahibiz. Hatta, kimimizin bir listesi bile var. Seviyorum ve sevmiyorum gibi … Devamını oku…

İçsel Çatışmalarımız

 “Çözülmemiş çatışmalarla yaşamak, hem doğrudan bu çatışmaların varlığından hem de türlü yollardan onları çözme çabasından dolayı insanın enerjisini tüketen bir şeydir.” (Karen Horney)   İnsan, psikolojik ve fizyolojik tüm taraflarıyla bir bütündür. Her iki sistem de birbiriyle etkileşerek, insanın devamlılığını sağlar. Bazen biri, bir diğerinin sebebi veya sonucu olabilir.   Bilinçaltı dediğimiz süreç, insanı -bir … Devamını oku…

Kültür ve İnsanı Başka Bir Boyuttan Ele Alma

Genel özellikleri ile ele alındığında her insan diğerleri gibidir. Fakat her insan aynı zamanda bazı özellikleri ile de tektir. İnsan topluluklarının temel davranışlarında toplumun kültürel kurallarının şartladığı davranışlar vardır.  Diğer bir deyişle insanlar biricik ve tek olsalar da topluluk içinde büyük bir uyuma ve ortak davranışlara sahiptirler. Bu ortak davranışlara ise kültürel davranışlar veya kültür … Devamını oku…

Grup Nasıl Oluşur ? Grupların Özellikleri ve İşlevleri Nelerdir ?

Hayatımız boyunca farklı insanlarla aynı ortamlarda bulunur ve etkileşim içinde oluruz. Bizler karşıdaki insanlara bağımlıyken onlar da bizlere bağımlıdır. Bazen kalabalıklar halinde bazen de gruplar şeklinde hayatımızı idame ettiririz. Günlük yaşamda sıkça kullandığımız ve Sosyal Psikoloji’nin önemli inceleme konularından olan grup, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde (2019), “küme”, “görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip” anlamlarına … Devamını oku…

Sosyal Psikoloji’nin Hayatımızdaki Yeri

Gün içinde sayısız yabancıyla iletişimde bulunan insanı, yalnızca birey olarak ele alıp incelemek, ona sunulan ve bulunduğu memeli sınıfındaki hayvanlardan ayıran esnek iletişim nimetine büyük haksızlık olur. Doğan Cüceloğlu (1999), temel iletişim varsayımlarından, iletişim kuramamanın olanaksızlığını “Günlük yaşamda, belirli bir sosyal çerçeve içinde yer alan insanlar, farkında olsunlar ya da olmasınlar, birbirleriyle iletişim içindedirler. İletişim … Devamını oku…

Sosyal Kimlik Teorisi

İnsanoğlu, doğası gereği toplumun farklı gruplarının bir parçası olma eğilimindedir. Bu gruplar kültüre, tutum ve davranışlara, etnik yapılarına, cinsiyete yönelimlerine, politik parti tercihlerine hatta tuttukları futbol takımlarına göre gruplanabilirler.  Bu oluşturduğumuz farklı grupların bir parçası olmak dışında, grupların normlarına da uyum sağlamaya  çalışırız. Parçası olduğumuz gruplarla aynı koşullarda aynı şekilde hissetmeye, düşünmeye ve davranmaya başlarız. … Devamını oku…

Uyma Davranışı ve Uyma Davranışını Etkileyen Faktörler

Uyma davranışı hayatımızı birçok yönden etkileyen önemli bir kavramdır. Bir başkasının esnerken sizin de esnediğinizi, mutlu birinin yanındayken daha mutlu hissettiğinizi veyahut depresyonda olduğunu söyleyen bir bireyin yanında içinizin daraldığını ve en önemlisi de belki bir başkası yapıyor diye kendi davranış ve düşüncelerinizi değiştirmenizin sebebini hiç düşündünüz mü? Sayılan örnekler uyma davranışı içerisine girmektedir. Genel olarak … Devamını oku…